top of page

DEUFOL SUPPLY CHAIN SOLUTION

CENTRALIZOVANÝ SYSTÉM DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE

nevím
nevím
  • Procesní informace generované všemi zúčastněnými  stranami dodavatelského řetězce jsou dostupné na jednom místě.

  • Základní evidenční objekt tvoří tzv. Loose parts (nejmenší manipulována jednotka).

  • Shromažďování dat založené na čárových kódech sleduje jednotlivé součástky a zásilky od příjmu a uskladnění až do místa určení.

  • Propojení celého systému přes Wi-Fi nebo mobilní datovou síť.

nevím
  • Absolutní přehled o pohybu informací a zboží.

  • Výrazná redukce chyb a potřebného času.

  • Všechna data v jednom systému.

  • Přistup k jiným systémům je možný kdykoliv a na jakékoliv úrovní. 

bottom of page