top of page

ŘEŠENÍ PRO DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC

Deufol Data Connect System

DEUFOL DATA CONNECT SYSTEM

PRO HLADKÉ FUNGOVÁNÍ LOGISTICKÝCH PROCESŮ

Usilujeme o to, abychom vám poskytli absolutní přehled o procesech v dodavatelském řetězci - od objednávek materiálu po doručení vašeho produktu zákazníkovi. Možná potřebujete přesně vědět, co máte na skladě - kde je která položka umístěna a kam směřuje. Nebo usilujete o přesné plánování kapacity výroby, zajištění transparentního předání/montáže zásilky, vyřešení reklamace, přesunutí materiálu na jinou pobočku atp. Může jít o komplexní proces se stovkami položek. Zvlášť, pokud váš podnik trvale roste. 

Řešení pro supply chain

Bez transparentního systému se celý "supply chain" může stát nepraktický, omezený a neefektivní. Náš systém založený na kombinaci softwarových a hardwarových řešení umožňuje mnohem víc než sledovat polohu a pohyb položek. Díky letitým zkušenostem s vývojem IT systémů víme, jaké potřeby mají nadnárodní korporace i menší podniky. Řešení vždy přizpůsobujeme na míru - základ je však stejný: absolutní přehled o jednotlivých částech dodavatelského řetězce

Chcete-li zvýšit efektivitu, potřebujete správné informace.
Naše řešení vám poskytnou data, která potřebujete k informovaným rozhodnutím.

Řešení pro dodavatelský řetězec

dodavatelé

návrhy a výroba 

zabalení/uskladnění

transport

dodání/montáž

DEUFOL IT ŘEŠENÍ POKRÝVAJÍ DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC OD A DO Z.

VZÁJEMNĚ SE DOPLŇUJÍ A VYTVÁŘEJÍ UNIKÁTNÍ PROPOJENÝ SYSTÉM. 

STEJNĚ DOBŘE VŠAK KAŽDÉ Z ŘEŠENÍ FUNGUJE I SAMOSTATNĚ.

Seznam IT řešení
nevím
Load Balancer - nástroj pro plánování výroby a balení
CRM systémy pro dodavatelský řetězec
BoxCAD - software pro návrhy průmyslových obalů
Centralizovaný systém dodavatelského řetězce
Nástroj pro dokumentaci pohybu zboží
nevím
Systém pro ON-Site logistiku
Systém pro sledování zásilky v reálném čase
Systém pro materiálové hospodářství
Transparentní skladový systém

Centralizovaný systém

dodavatelského řetězce

Software pro návrhy obalů

Plánování kapacity výroby a balení v reálném čase

Dokumentace pohybu zboží - foto, QR kódy

Transparentní skladový systém

Systém pro materiálové hospodářství

Kontrola zásilky v reálném čase - poloha, teplota, náklon, atmosféra ad.

Webový portál  pro ON-SITE logistiku

ÚSPORY NÁKLADŮ

SPOLEHLIVOST

TRANSPARENCE

  • Plná kontrola nad dodavatelským procesem: balení, transport, postup při instalaci, poškození atd.

  • Tok informací v reálném čase

  • Projektová data dostupná přes přehledné webové rozhraní

  • Vkládání dat přes mobilní přístroje a skenery čárových kódů

  • Zabezpečení dat díky pokročilé IT technologii

  • Efektivní řízení a plynulé fungování dodavatelského řetězce  = snížení plýtvání, prodlev a nákladů
    na dopravu

  • Redukce času věnovaná zabezpečení jednotlivých kroků

bottom of page