top of page

MANAGEMENT WAREHOUSE SYSTEM

SYSTÉM SKLADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

 • Systém zajišťuje transparentnost od převzetí zboží přes uskladnění až po odeslání.

 • Hladké zabezpečení procesu díky skenování a propojení s jinými ERP systémy.

 • In-/Out kontrola všech položek (od subdodavatelů/zákazníků až k místu sestavení/zabalení).

 • Propojení s rozhraním BoxCad pro tvorbu obalů

nevím
nevím
nevím
nevím
nevím

JAK TO FUNGUJE

Objednávka/

seznam zboží

nevím
nevím
 • Každá skladová položka je zaznamenána snímačem čárových kódů

 • Podle místa naskladnění je naskenována skladovací plocha

 • Každé přeskladnění je aktualizováno

 • Kontrola všech transakcí pomocí protokolu

 • Nahrání dat z programů SAP → Excel → LVS

nevím
 • Napojení na další systémy vč. programu Box CAD pro návrhy obalů

nevím
 • Spojení předmětu k zabalení se skladovým systémem 

 • Zajištěné přiřazení a kontrola pomocí skenu

nevím
 • Vložení vyskladnění do systému

 • Skenování při nakládce

 • Generování dodacího listu pro řidiče

bottom of page