top of page

DŘEVĚNÉ KLECE, BEDNĚNÍ, LAŤENÍ

Pro méně choulostivé produkty nebo produkty přepravované letecky vyrábíme obalové prostředky ve formě bednění, latění nebo dřevěných klecí apod. 

Pro konstrukci platí obdobné požadavky jako při konstrukci beden. Stěny tvoří prkna s volnými rozestupy. V případě tepelného ošetření dřeva dodáváme s certifikátem o HT ošetření.

bottom of page