DŘEVĚNÉ KLECE, BEDNĚNÍ, LAŤENÍ

exportní balení - dřevěná klec
exportní balení - dřevěná klec
dřevěná klec
dřevěná klec
exportní klec
exportní klec
export obal Deufol
export obal Deufol

Pro méně choulostivé produkty nebo produkty přepravované letecky vyrábíme obalové prostředky ve formě bednění, latění nebo dřevěných klecí apod. 

Pro konstrukci platí obdobné požadavky jako při konstrukci beden. Stěny tvoří prkna s volnými rozestupy. V případě tepelného ošetření dřeva dodáváme s certifikátem o HT ošetření.